About

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta „ Zielonogórskie Perspektywy” jest inicjatywą grupy osób, którym nie są obojętne losy Zielonej Góry, zależy na jej rozwoju, nie chcą być bierni, chcą mieć swój wkład w to, co się dzieje wokół  nas.

Zielonogórskie Perspektywy są organizacją niezależną i apolityczną, której głównymi celami są:

  • tworzenie obywatelskiej wizji rozwoju miasta i jej realizacja,
  • wspomaganie inicjatyw środowiskowych dotyczących zrównoważonego rozwoju Zielonej Góry,
  • udział  mieszkańców miasta w debacie o przyszłości miasta.

Wywodzimy się z różnych kręgów – nauki, biznesu, prawa, kultury, medycyny, mediów itd. Łączy nas to, że wszyscy jesteśmy zielonogórzanami i wszyscy chcemy, aby w tym mieście żyło się dobrze. Organizując spotkania i dyskusje, chcemy poznać Państwa zdanie na omawiane zagadnienia .Być może w trakcie dyskusji wspólnie dostrzeżemy nowe wątki, okoliczności i rozwiązania, być może Państwa zdanie okaże się kluczowe w dyskusji, być może Państwo wskażecie na rozwiązania, których sami nie dostrzegliśmy. Dlatego tak ważna jest Państwa obecność na spotkaniach i aktywny udział w dyskusji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s