Walne Zebranie

18 października odbyło się zebranie zarządu stowarzyszenia Zielonogórskie Perspektywy, na którym przyjęto dokumenty na Walne Zebranie i ustalono datę WZ.
Przyjęte dokumenty to:
– Sprawozdanie z działalności za okres od 2013 do 2017.
– Rozliczenie finansowe za okres 2013 do 2017.
– Sprawozdanie komisji rewizyjnej za okres 2013 do 2017.
Walne zgromadzenie odbędzie6a00d83452408569e20168e8fe8b46970c się 13 grudnia 2017 w sali 403 Wydziału Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy prof. Z. Szafrana 1. Początek zebrania o godzinie 17:00.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s