Przeobrażenia społeczno-kulturowe mieszkańców Zielonej Góry. Zaproszenie na otwarte spotkanie.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta
Zielonogórskie Perspektywy
ma zaszczyt zaprosić
na 72 spotkanie otwarte pt:

Przeobrażenia społeczno-kulturowe mieszkańców Zielonej Góry

wprowadzający: prof. Wiesław Hładkiewicz
prowadzenie: Konrad Stanglewicz
24 maja 2017, godzina 17.00, sala nr 3 (parter),
Uniwersytet Zielonogórski, Campus A
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
budynek A-29, ul. prof. Szafrana 4a

   Prof. Wiesław Hładkiewicz Jest kierownikiem Zakładu Teorii i Metodologii Badań Politologicznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.  W 1973 roku ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat pracy: „Ekspansja kolonialna Rzeszy niemieckiej w Afryce 1884-1890”, a w 1977 roku uzyskał  tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc pracę pt. „Polacy w Zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949”. W 1996 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. „Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972”. otrzymując stopień doktora habilitowanego. W roku 2015 z rąk prezydenta RP otrzymał nominacje profesorską. Stypendysta europejskich uczelni i instytutów (Drezno, Pecs, Exeter, Güstrow). Promotor  rozpraw doktorskich . Autor książek naukowych („Elita polityczna emigracji polskiej w Londynie 1945-1972”, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949, „System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919”) oraz ponad 100 artykułów i publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii polityki, metodologii badań politologicznych, dziejach Polonii oraz polskiej emigracji politycznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich. Zamiłowany podróżnik, poznał wiele krajów i kultur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s