Z a p r o s z e n i e na LXVIII spotkanie otwarte.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta

„Zielonogórskie Perspektywy”

ma zaszczyt zaprosić

na LXVIII spotkanie otwarte, a II z nowego cyklu:

Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry

„ Kierunki rozwoju miasta i kształtowania osiedli mieszkaniowych
 w aspekcie zaspakajania potrzeb mieszkańców”

Wprowadzający:
prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz – pracownik nauk UZ

prowadzenie: Konrad Stanglewicz

19 października 2016, godzina 18.00, sala nr 3 (parter),
Uniwersytet Zielonogórski, Campus A
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
(budynek A-29, ul. prof. Szafrana 4a)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s