Tezy wystąpienia nt “Edukacyjne potrzeby gospodarki w  Zielonej Górze”

Na  LXV spotkaniu otwartym Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju  Miasta „Zielonogórskie Perspektywy.”

Wprowadzający: dr inż. Izabela Wojewoda.

1. Utrata prestiżu i znaczenia szkolnictwa zawodowego w Polsce jako efekt refom edukacyjnych końca lat 90 tych.

2. Błędy w edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w kontekœście póżŸniejszej przydatnośœci młodych ludzi do pracy .

3. Kształcenie zawodowe na poziomie œśrednim i wyższym w oderwaniu od rynku pracy. 4. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia zawodowego (zwiększenie znaczenia kształcenia praktycznego).

5. Programy wsparcia odbudowujące więzi pomiędzy szkołą a pracodawcą (w tym wspieranie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, np. poprzez staże dla nauczycieli w przedsiębiorstwach).

6. Oczekiwania pracodawców jako kluczowy element doradztwa edukacyjno – zawodowego dla młodzieży (w tym podniesienie jakoœci doradztwa zawodowego).

7. Efektywnośćœ kształcenia zawodowego – pomiar efektywnoœści kształcenia.

8. Zmiany w kształceniu zawodowym wyższym – przykłady pozytywnych praktyk. dr inż. Izabela Wojewoda – ekonomistka, nauczyciel akademicki, wykładowca w PWSZ w Sulechowie, przedsiębiorca (prezes Zarządu LOIiWA Sp. z o.o. 2014-2015, prezes Zarządu LuNETi Sp. z o.o. – 2015 – 2016), wcześniejœniej dwie kadencje – 2007 – 2014 – Prorektor ds. rozwoju PWSZ w Sulechowie, odpowiedzialna m.in. za współpracę z przedsiębiorcami i rynkiem oraz za aktywizację zawodową absolwentów.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s