Tezy wystąpienia na temat Edukacyjne potrzeby gospodarki w Zielonej Górze

Tezy wystąpienia

na na LXV spotkaniu otwartym

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta

„Zielonogórskie Perspektywy”

na temat

Edukacyjne potrzeby gospodarki w Zielonej Górze

Wprowadzający Grażyna Uhman

 1. Aktualne uwarunkowania i problemy kształcenia zawodowego.

 2. Ogólnopolskie wyniki badań dotyczące oczekiwań pracodawców: jakich kompetencji oczekuje rynek pracy od absolwentów?

 3. Obszar zmian w kształceniu zawodowym po 2012 r.

 4. Zawody a kwalifikacje, świadectwa a dyplomy.

 5. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych a rozwój zawodowy.

 6. Egzamin zawodowy.

 7. Podstawa programowa kształcenia w zawodach.

 8. Kształcenie dorosłych; kształcenie ustawiczne.

 9. Poradnictwo edukacyjno – zawodowe i jego znaczenie.

 10. Promocja edukacji zawodowej.

 11. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ich funkcje.

 12. Czynniki sprzyjające edukacji zawodowej i dobrej relacji z rynkiem pracy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s