Podsumowanie debaty z 17 czerwca.

Wprowadzenie do 61 debaty organizowanej przez Zielonogórskie Perspektywy poprowadził Pan profesor Zbigniew Bać, kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Podstawą wprowadzenia było opracowanie zespołu uczelnianego kierowanego przez profesora „Nowa koncepcja aktywizacji powiązań przestrzenno-gospodarczych regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra”

Atuty regionu to położenie graniczące  z zachodnimi sąsiadami, dwie autostrady A2 i A4 (A18), trasa S3. Lesistość regionu, a szczególnie samej Zielonej Góry, to walory wyjątkowe w skali nie tylko kraju, ale i Europy. Schemat koncepcji powiązań przedstawia rys 1 , gdzie koło wewnętrzne oznacza „starą” Zieloną Górę, następny ciemny pierścień to lasy, następny, obejmuje małe miejscowości, a zewnętrzny , to sąsiadujące z Zieloną Górą miasta.  Powiązania, gospodarcze, kulturalne i komunikacyjne, wskazują na możliwości powstania w przyszłości takiego wielordzeniowego organizmu . Analizy i studia rozwoju przestrzennego i społecznego uwzględniają perspektywę lat kilkudziesięciu. Pamiętać też należy ze nasze dzisiejsze decyzje w zakresie kształtowania wielofunkcyjnej przestrzeni  skutkują pozytywnie lub negatywnie na cale pokolenia.  Stąd wymagana wielka rozwaga i staranność przy podejmowaniu decyzji związanych z kształtowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni.

Skupiając się na samej Zielonej Górze profesor przedstawił  koncepcję głównych pasm integracji. Pamiętając że najważniejszy jest człowiek, jako podmiot naszych rozważań o przestrzeni  , dzisiaj często zagubiony pośród samochodów i elementów infrastruktury miejskiej.Koncepcję pasaży przedstawia rys 2.  Pasaż uniwersytecki o kierunku wschód – zachód łączy dwa kampusy uniwersyteckie, pasaż staromiejski i pasaż winobraniowy  przebiegają w kierunku północ – południe.

W dyskusji podkreślono, że na skutek bałaganu prawnego w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, ponad 70% inwestycji jest podejmowanych na podstawie indywidualnych warunków zabudowy, a tylko 8% na podstawie aktualnych planów miejscowych.  Efekt jest taki, że w budowanych osiedlach praktycznie nie istniej część wspólnotowa , a deweloperzy windują wskaźniki zagęszczenia mieszkańców na hektar, nie napotykając na reakcję ze strony organów samorządowych.  W samym mieście już zapomniano o obietnicach związanych z procesem połączenia miasta i gminy, że nie będzie się wycinać drzew, a procedura ta ruszyła pełną parą. Podnoszono też konieczność powołania stanowiska architekta miejskiego, jak i tworzenia miejskich i powiatowych zespołów projektowych.  Powszechne stosowanie zasady zaprojektuj i zbuduj, powoduje że interes społeczny ustęp uje interesom grup związanych z procesem inwestycyjnym.

IMGP4026 IMGP4031 IMGP4033 IMGP4041 na strone na stronę 3

Advertisements

One thought on “Podsumowanie debaty z 17 czerwca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s