„Połączenie miasta z gminą i co dalej – gospodarowanie przestrzenią” 22 kwietnia 2015, godzina 18.00,

6wx200823041123ast

Z a p r o s z e n i e

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta

ZIELONOGÓRSKIE PERSPEKTYWY

ma zaszczyt zaprosić

na LX spotkanie otwarte

„Połączenie miasta z gminą i co dalej – gospodarowanie przestrzenią” część 3

Komunikacja drogowa w zielonogórskim obszarze funkcjonalnym

Wprowadzający:

Rajmund Liberski

Prowadzenie

Konrad Stanglewicz

22 kwietnia 2015, godzina 18.00, sala nr 2 (parter),

Uniwersytet Zielonogórski, Campus A

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

(budynek A-29, ul. Prof. Szafrana 4a)

zaproszenie 22.04.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s