Podsumowanie spotkania z dn. 18.03.2015

W środę 18 marca odbyła się kolejna debata z cyklu

POŁĄCZENIE MIASTA Z GMINĄ I CO DALEJ

pt „ Gospodarowanie przestrzenią część 2”

Wprowadzającymi byli prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Marek Maciantowicz

mgr inż.arch. Bogusław Jaskułowski.

Prof. G. Gabryś i dr M. Maciantowicz we wprowadzeniu omówili problem „Jak chronić przyrodę w nowych granicach Zielonej Góry”

Zwiększenie obszaru miasta stwarza nowe szanse ale i także zagrożenia, szczególnie dla przyrody. Niepokoić może brak aktywności władz miasta w tworzeniu nowych form ochrony przyrody jak i niechętny stosunek do działań obywatelskich w tym zakresie.

Opracowanie zielonogórskich naukowców „Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010” zostało przedstawione na sesji Rady Miasta 29 czerwca 2010.

. W rozdziale -Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra – przedstawiono postulaty w sprawie ochrony przyrody, z których żaden nie został do dzisiaj zrealizowany.

Mgr inż.arch. Bogusław Jaskułowski przedstawił koncepcję rozwoju w oparciu o tzw pasma rozwojowe. Przedstawił też argumenty za rozszerzeniem obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry o gminę Dąbie.

W dyskusji podkreślono konieczność ciągłości w planowaniu przestrzeni miasta i konieczność opracowania nowej wersji planu przestrzennego zagospodarowania, podkreślając, że nie może to być prosta suma planów miasta i gminy.

Koncepcji pasm rozwojowych przeciwstawiono koncepcję miasta ogrodu mającą historyczne korzenie w Zielonej Górze. Powracał też problem konieczności studium komunikacyjnego dla miasta, jako pierwszego kroku niezbędnego do opracowania nowego rozsądnego planu rozwoju. Planowane mosty w Milsku i Pomorsku wpłyną zasadniczo na mapę komunikacyjną miasta i obszaru funkcjonalnego. Padło nawet stwierdzenie, że w układzie komunikacyjnym cofnęliśmy się o 40 lat.

Niepokojące są praktyki zmiany projektów w trakcie realizacji, czego jaskrawym przykładem jest planetarium. Władza miejska nie wykazuje woli współpracy w tym zakresie ze stowarzyszeniami, ani nie widzi roli architekta miejskiego w utrzymaniu ładu przestrzennego miasta.

Prezes stowarzyszenia ZP poinformował o propozycji utworzenia społecznego zespołu konsultacyjnego złożonego z pracowników naukowych UZ, przedstawicieli środowiska architektów i ludzi z doświadczeniem planistycznym . Propozycja została przedstawiona urzędom marszałkowskiemu i miejskiemu.

Charakterystyczna jest odpowiedź lubuskiego UM. Przywołano przepisy regulujące opracowanie planów rozwoju, wykazując że procedury nie przewidują udziału ciał społecznych w tworzeniu planów miejscowych. Daleko do nowych wyborów samorządowych, można więc nie ukrywać specjalnie niechęci do organizacji pozarządowych.

Wiceprezydent miasta w odpowiedzi wyraził zainteresowane współpracą z zespołem.

Warto podkreślić duże zainteresowanie debatą i znaczący udział młodych mieszkańców naszego miasta.

IMGP3877 IMGP3878 IMGP3879 IMGP3884

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s