Debata pt: „Połączenie miasta z gminą i co dalej – gospodarowanie przestrzenią”

Z a p r o s z e n i e

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta

„Zielonogórskie Perspektywy”

ma zaszczyt zaprosić

na LIX spotkanie otwarte

„Połączenie miasta z gminą i co dalej – gospodarowanie przestrzenią” część 2

Wprowadzający:

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Marek Maciantowicz

mgr inż.arch. Bogusław Jaskułowski

Prowadzenie

Konrad Stanglewicz

18 marca 2015, godzina 17.00, sala nr 2 (parter),

Uniwersytet Zielonogórski, Campus A

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

(budynek A-29, ul. Prof. Szafrana 4a)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s