KOLEJNA DEBATA 21 STYCZNIA 2015

christaller

Najbliższa debata odbędzie się 21 stycznia w ramach cyklu Połączenie miasta z gminą i co dalej. Tym razem temat debaty to: Zagospodarowanie przestrzeni  „dużej” Zielone Góry. Nowy plan zagospodarowania przestrzeni miasta nie może być   sumą istniejących, mniej lub bardziej aktualnych planów dla gminy i miasta. Także będzie wymagane skoordynowanie z nowym planem dla województwa lubuskiego który jest planowany przez Lubuski Urząd Marszałkowski.

Wprowadzającymi do debaty będą pan prof. dr hab. Wojciech Eckert i pani dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Miejsce debaty tradycyjnie: sala nr 2 Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii, bud. A-29 ul. prof. Szafrana 4a  Campus A, początek godz 17:00.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s