INTERESUJĄCE SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

Z inicjatywy profesora Tadeusza Bilińskiego, członka naszego stowarzyszenia, zarząd Zielonogórskich Perspektyw korzystając z gościnności pana dziekana prof. Jakuba Marcinowskiego spotkał się z grupą pracowników naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska panami : prof. dr hab. arch. Zbigniew Bać , prof. dr inż.   dr inż. arch. Romuald Pustelnik i gospodarz spotkania prof. Jakub Marcinowski. Tematem rozmowy było wykorzystanie potencjału intelektualnego Zielonej Góry, a szczególnie  udział środowiska związanego z Uniwersytetem Zielonogórskim w przygotowaniu planów rozwoju miasta. W dotychczasowej praktyce, w wyniku przetargów plany takie opracowują zespoły z innych miast, często ograniczając swoją znajomość miasta do informacji z internetu, albo wcześniejszych wersji planu.  Opracowania takie zawierają wiele propozycji rażąco odstających od oczekiwań mieszkańców, jak i nie liczące się z dziedzictwem kulturowym miasta.

Członkowie zarządu ZP mieli okazję zapoznać się z niektórymi opracowaniami pracowników naukowych i studentów. Tematy istotne dla miasta zostały opracowane jako prace własne wydziału lub prace studenckie.

Otrzymaliśmy egzemplarz opracowania zbiorowego „Nowa koncepcja aktywizacji powiązań przestrzenno gospodarczych regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra”

Bardzo interesujący był pokaz studenckich opracowań tematu : Centrum konferencyjne dla Zielonej Góry.

fine_arts_center_in_egypt_ntp51

httpwww.tvn24-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s