UCZYŃMY NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ ZNAKIEM FIRMOWYM ZIELONEJ GÓRY

SONY DSC

Kryzys nauczania przedmiotów ścisłych

Przed laty profesorowie Hugo Steinhaus i Mieczysław Warmus prowadzili we Wrocławiu otwarte wykłady z matematyki , zachęcając studentów wydziałów humanistycznych i medycyny do poznania matematyki, jako nauki przydatnej w każdej dziedzinie działalności. Przekonywali że logika matematyki czyni ją dostępną dla każdego. Wymagane jest tylko porzucenie uprzedzeń. Oprócz uprzedzeń jest jednak istotniejsza przyczyna, to złe, zniechęcające metody nauczania.
Rozpowszechnia się teorie o trudności nauk ścisłych i konieczności posiadania specjalnych uzdolnień. Wg doświadczeń psychologii uzdolnienia kierunkowe zdarzają się rzadko i często związane są z patologią. Pośrednio tezę o złym nauczaniu potwierdza przypadek likwidacji matematyki na egzaminach maturalnych przez ministra który był z wykształcenia matematykiem. Szczęśliwie ta decyzja została cofnięta. Maniera „unaukowienia” przedmiotów ścisłych przez barokowe formy i rezygnacja z wyjaśniania mechanizmów w nauczaniu fizyki i chemii zniechęca młodzież już w szkole podstawowej. Dobrze nauczane przedmioty ścisłe rozwijają takie cechy jak chęć i radość poznania. Ten proces marnotrawienia potencjału młodych umysłów jest jeszcze pogłębiany przez doprowadzone ad absurdum metody egzaminów testowych.
Ta maniera sprowadzająca się do zasady „po co prosto kiedy można skomplikowanie” przeniosła się także na nauczanie elektrotechniki i automatyki. Prowadzone przeze mnie rozmowy z absolwentami potwierdzały że większość z nich nie potrafiła wyjaśnić bardzo prostych przypadków wymagających rozumienia jakościowego zjawisk.
Za przyczynę sztucznego komplikowania nauk ścisłych uważam próbę budowania autorytetu naukowego drogą rozwijania aury niedostępności. Jeżeli najlepsze polskie uczelnie lokują się pod koniec 4 setki europejskich rankingów to widocznie pozostały już nam tylko metody kreowania „magów naukawych”. Wynika też z tego słaba aktywność polskich uczonych w popularyzowaniu nauki, a nawet niechęć do publikacji w języku prostym i zrozumiałym.

Zagrożenia

Główne zagrożenie dla rozwoju kraju widzę w obniżającej się jakości kształcenia. Nauka polska i szkolnictwo wyższe jest zagłodzone. Wydatki na naukę i szkolnictwo w przeliczeniu na PKB sytuują nas na końcu wśród krajów UE. Taka sytuacja utrzymuje się od 60 lat mimo ciągłych deklaracji o docenianiu nauki. Liczba studentów w stosunku do liczności kadry nauczającej eliminuję najstarsza i najbardziej skuteczną metodę edukacji, bezpośredni kontakt mistrz-uczeń. Metoda leczenia sytuacji w postaci ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowaną przez panią Kudrycką robi wrażenie tworu nieprzytomnego znachora. Rankingi, tabele, sprawozdania mają być sposobem na poprawę sytuacji. Najsmutniejsze jest to, że projekt tej ustawy został przygotowany przez środowisko naukowe.

Szanse
Zróbmy z Zielonej Góry stolicę nowoczesnej edukacji. Mamy ku temu warunki wyjściowe. Dobre szkoły lokujące się w czołówce rankingów krajowych. Mamy Uniwersytet Zielonogórski z silną pozycją matematyki, informatyki, astronomii, automatyki, nauk biologicznych. Mamy zrozumienie miasta dla potrzeb edukacji, oraz będące w realizacji inwestycje jak ogród botaniczny, muzeum przyrodnicze, planetarium. Na dodatek w zasięgu ręki są w najbliższych latach liczące się środki z budżetu Unii Europejskiej.
Skierujmy nasze wysiłki w pierwszej kolejności na usprawnienie metod nauczania, korzystając z bogatego zaplecza jak wyżej. Starajmy się opracować nowe podręczniki zachęcające do zdobywania wiedzy. Połączenie sił różnych środowisk dla realizacji takiego celu jest możliwe w mieście właśnie takich rozmiarów i z taką infrastrukturą jak Zielona Góra. Nie oczekujmy poprawy w zakresie edukacji od środowisk z dużych aglomeracji. Tam jest zbyt wielka konkurencja polityki i własne ambicje środowisk, które mogłyby podołać zadaniu poprawy edukacji.
Nie deprecjonując różnych pomysłów na markę Zielonej Góry jak winnice czy miód i turystyka ( to bardziej hobby) uczyńmy nowoczesną edukację znakiem firmowym naszego miasta.

Adam Antoń
listopad 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s