Podsumowanie debaty ” Połączenie miasta z gminą i co dalej”.

19 listopada odbyła się kolejna debata pt:” Połączenie miasta z gminą i co dalej”. Wprowadzającymi byli prof. dr hab. Czesław Osękowski i dr hab. Lech Szczegóła.

Prof. Osękowski w swoim wprowadzeniu wypunktował główne problemy i wyzwania które tworzy znaczące powiększenie miasta i na które musimy znaleźć rozwiązania.

Tereny przyłączone do miasta podzielił na 3 pierścienie koncentryczne w stosunku do centrum, wykazując bardzo różniące je cechy. Począwszy od najbliższych miejscowości dla których proces scalania się jest daleko zaawansowany, do pierścienia zewnętrznego, dla którego trzeba elementy łączące budować.

link do prezentacji:

Połączenie
Dr Szczegóła zwrócił uwagę na problemy aksjologiczne połączenia.
W dyskusji podkreślono, że będziemy miastem w którym ponad 50% powierzchni stanowią lasy, a jak dotychczas władze lokalne niezbyt chętnie korzystają z wiedzy przyrodników przy budowie planów i działaniach bieżących.
Poruszono też problem wyludniania się śródmieścia. Wskazywano na ubogą i mało atrakcyjną ofertę kulturalną jak i niskie zarobki zielonogórzan jako przyczyny tego zjawiska.
Jako jeden z zasadniczych problemów stanowiących o jakości życia mieszkańców podniesiono sprawy edukacji. Budzi niepokój kierunek rozwoju ogrodu botanicznego i ograniczanie jego funkcji edukacyjnych. Warto włożyć dużo wysiłku, aby planowane inwestycje jak muzeum przyrodnicze i planetarium, pełniły funkcje edukacyjne na wysokim poziomie i były magnesem przyciągającym do Zielonej Góry.

???????????????????????????????? debata 19.11.2014 s 023 debata 19.11.2014 s 029 ????????????????? debata 19.11.14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s