Zielonogórski obszar funkcjonalny. Debata 11.06.2014

W środę 11 czerwca odbyła się debata Zielonogórski obszar funkcjonalny. Wprowadzającymi byli pan Maciej Nowicki, pełnomocnik zarządu województwa ds. spójności i pan Kazimierz Łatwiński przewodniczący komisji gospodarki Rady Miasta Zielona Góra.

Tematyka ta była podejmowana już wcześniej przez ZP pod hasłami zielonogórskie trójmiasto , czy aglomeracja zielonogórska .

Wprowadzenie Macieja Nowickiego to prezentacja opracowania „Analiza obszaru funkcjonalnego miasta Zielona Góra w celu jego delimitacji”, autorzy Maciej Nowicki ;Magdalena Balak-Hrynkiewicz. Zgodnie z kryteriami Ministerstwa Gospodarki obszar ten wygląda jak na mapce. Obejmuje on miasto i gminy Zielona Góra, Świdnica, Czerwieńsk, Zabór i Sulechów.

Jak zauważył w swoim wprowadzeniu Kazimierz Łatwiński, zarysy koncepcji obszarów funkcjonalnych, pojawiają się w dokumentach planistycznych województwa zielonogórskiego już pod koniec lat 70-tych. Tam pojawia się po raz pierwszy określenie zielonogórskie trójmiasto. Kryteria ministerstwa wg radnego nie są oczywiste, a pominięcie w obszarze funkcjonalnym Nowej Soli wydaje się oczywistym błędem.

Warto nadmienić że początek pracom na temat struktur terenowych kraju dał tzw Raport Boniego o pełnym tytule :

POLSKA 2030

Trzecia fala nowoczesności

Długookresowa strategia rozwoju krajuPierwsza wersja tego raportu przedstawiona w 2009 r zawierała koncepcje rozwoju regionów nazwaną dyfuzyjno-polaryzacyjną. Zakłada ona że najefektywniejsze są inwestycje w regiony najbardziej rozwinięte, czyli w duże aglomeracje miejskie, Warszawa, Gdańsk, Górny Śląsk, Łódź , Kraków, Wrocław i Poznań. Rozwój tych ośrodków miałby promieniować na otoczenie. Ogólna krytyka tej koncepcji spowodowała jej usunięcie z ostatniej wersji raportu ze stycznia 2013 r. Ogólna idea jednak wraca w złagodzonej wersji 16 obszarów funkcjonalnych. Sam Raport Boniego zawiera wiele danych w części analitycznej. Część programowa ogranicza się wyłącznie do haseł jak np.: modernizacja, cyfryzacja, innowacje, zwiększenie roli nauki. Dosyć denerwujący jest też język raportu nadużywający obcych wyrazów, delimitacja, polaryzacja itp.

IMGP3656

IMGP3638 (1)

IMGP3654

IMGP3644

IMGP3673

IMGP3678

IMGP3667

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s