Miasto Zielona Góra – ośrodek regionalny stolica regionu – konurbacji zielonogórskiej – krajowy ośrodek wzrostu

   Każde miasto jako element, punkt  sieci osadniczej, posiada określone cechy funkcjonalne i podlega ciągłemu rozwojowi funkcjonalnemu. Funkcje miastotwórcze mają charakter albo wewnętrzny, endogeniczny- związany z obsługą miasta i jego mieszkańców albo charakter zewnętrzny, egzogeniczny-  związany z obsługą przyległego do miasta obszaru a zwłaszcza zamieszkałej na określonym obszarze ludności. Delimitacja obszaru – regionu funkcjonalnego z natury rzeczy nie jest precyzyjna, zmienia się w czasie i podlega różnym przekształceniom . Odrębnym kryterium określenia regionu jest definiowanie funkcji administracyjnej. 

   Zielona Góra przez okres 45 lat była stolicą regionu wojewódzkiego i przez ten czas nabyła wszystkich cech stołeczności wojewódzkiej. W tym czasie rozwinęły się też wszelkie poza administracyjne funkcje. Do Zielonej Góry ciąży obszar w promieniu 50 km zamieszkały przez blisko 600tys. mieszkańców a z chwilą powstania województwa lubuskiego miasto Zielona Góra jest siedzibą władz samorządowych województwa i wspólnie z Gorzowem Wlkp. siedzibą władz administracyjnych szczebla wojewódzkiego.
Zielona Góra ma więc wszystkie cechy stołeczności regionalnej (wojewódzkiej).
Rola stołeczności zawsze wiąże się z funkcjami zewnętrznymi ( nie wewnętrznymi), korzystają z niej bowiem mieszkańcy regionu i lokują w Zielonej Górze swoje potrzeby w takim zakresie jak:

 • miejsca pracy, dojazdy do pracy 
 • szkolnictwo wyższe 
 • szkolnictwo ponad podstawowe
 • szkoły europejskie- językowe
 • korporacje zawodowe
 • szkolenia kwalifikacyjne,- uprawnienia zawodowe
 • specjalistyczna ochrona zdrowia
 • handel i usługi wyższego rzędu
 • zaopatrzenie specjalistyczne (firm), hurtownie ,bazy 
 • kultura i rozrywki ponad lokalne
 • sporty masowe
 • usługi finansowe (banki i ubezpieczenia) szczebla regionalnego
 • komunikacja zagraniczna i ponad lokalna
 • usługi dla gospodarki

Czy funkcje te osiągnęły wysoki poziom i zaspokajają potrzeby mieszkańców regionu ? Pozostają one w ciągłym rozwoju i muszą dostosowywać się do potrzeb .
Doskonałą okazją do zdefiniowania tego rozwoju może (powinna) stać się perspektywa unijna na lata 2014 –2020 a konkretnie strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zielona Góra wraz z gminami (MOF) ma szansę na wsparcie z nowych programów unijnych (ZIT) i można przecież przeznaczyć je na rozwój wyżej wspomnianych dziedzin umacniając w ten sposób stołeczność Zielonej Góry..Miasto powinno przyjąć status lidera kreatywności w regionie posiadając kapitał twórczy czyli kreatywnych , utalentowanych ludzi.

Marian Kopij
Zielona Góra marzec 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s