Przed debatą 19 lutego – Rozwój gospodarczy Zielonej Góry, lata 2014 – 2020.

 SONY DSC

Rozwój Zielonej Góry

 Polska transformacja po 1989 roku to historia sukcesu, o którym świat mówi z podziwem. Poziom nierówności w Polsce jest umiarkowany, a stopa życiowa stale rośnie we wszystkich grupach społecznych.

   W tym rozwoju w okresie 25 lat Zielona Góra nie wyróżnia się ani na plus ani też specjalnie nie odstaje – na miarę średnich miast zachodniej części kraju. – poziom życia zielonogórzan postępuje, rośnie średnio. Ale postęp i rozwój rozpatrywany w wybranych kategoriach społeczno – ekonomicznych jest wysoce zróżnicowany. Wyodrębniając tylko cztery funkcjonalne kierunki rozwoju miasta Zielonej Góry tj.

  • miasto zapewniające godziwe i coraz lepsze warunki życia dla 120 tysięcy mieszkańców,

  • miasto, ośrodek regionalny świadczący usługi wyższego rzędu dla mieszkańców subregionu zielonogórskiego (obszaru metropolitarnego) zamieszkałego przez ok. 600tys mieszkańców

  • miasto zapewniające pracę- zatrudnienie dla lokalnych, potencjalnych zasobów demograficznych,

  • rozwój infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej tworzącej warunki dalszego rozwoju miasta.

   Zmiany i sukcesy w tym zakresie w okresie 25 lat są bardzo zróżnicowane.

   Rozwój funkcji ośrodka regionalnego zmienia się (rośnie) nieznacznie i właściwie obejmuje tylko rozbudowę sieci handlowej o znaczeniu ponad lokalnym i w niewielkim zakresie ochrony zdrowia.

   Najważniejsze osiągnięcia rozwojowe o szerszym znaczeniu to:

  • powstanie i rozbudowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • budowa drogi szybkiego ruchu S3 i lubuskiego odcinka autostrady A2

  • budowa obwodnicy kolejowej Czerwieńska

  • budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego

  • wyodrębnienie i zagospodarowanie stref gospodarczych przy Trasie Północnej i w Kisielinie

   Pozostałe efekty gospodarcze takie jak budowa niewielkich odcinków ulic, remonty innych dróg miejskich czy budowa kilkudziesięciu nowych mieszkań rocznie ( nie budowano mieszkań socjalnych) lub rewitalizacja starej zabudowy uznać należy jako działalność eksploatacyjną bez większego wpływu na czynniki rozwojowe.

   Problemem rozwojowym Zielonej Góry, podobnie jak wielu innych miast, jest niż demograficzny i duży odpływ ludności w wieku produkcyjnym, a w efekcie zmniejszająca się liczba ludności i co za tym idzie regres w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Większość zielonogórskich maturzystów studiuje poza Zieloną Górą i nie wraca po studiach a zamiejscowi absolwenci miejscowego   Uniwersytetu nie zostają w Zielonej Górze bo nie ma tu dla nich pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy jest największym problem minionego 25-cio lecia. Nie wyodrębniono i nie utworzono (uzbrojono) dużej kompleksowej strefy rozwoju gospodarczego, nie rozpoczęto budowy systemu dróg magistralnych (aglomeracyjnych) i nowych przejść mostowych na Odrze, nie realizuje się przebudowy kolei nadodrzańskiej, nie zapewnia się bezpieczeństwa energetycznego Zielonej Góry bo nie buduje się drugostronnego zasilania po stronie wysokiego napięcia, nie buduje się też gazociągu magistralnego.

   Dlatego nawet w okresie boomu inwestycyjnego w kraju ( a także w Nowej Soli i Żarach) Zielona Góra nie przyciągnęła żadnego poważnego inwestora, nie powstały więc nowe miejsca pracy.

   Koncepcja Lubuskiego Trójmiasta jako idea wzmocnienia stołeczności Zielonej Góry w regionie pozostała fikcją z podtekstem afery. Nawet włączenie obszaru Gminy Zielona Góra do miasta nic tu nie wniesie bo mieszkańcy gminy i tak ciążą do miasta (tu pracują ,uczą się i korzystają z wszelkich usług komunikacji, handlu, służby zdrowia, przedszkoli, itp.), a na obszarze gminy nie ma terenu pod wielką strefę przemysłową ani terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Tereny takie mogą być na obszarze innych pod zielonogórskich gmin. Przez połączenie budżetów miasta i gminy miasto nie stanie się bogatsze.

   Podjąć natomiast należy działania zmierzające do zatrzymania młodych ludzi przed ucieczką z Zielonej Góry a przyciągnąć do miasta tych z regionu. Ale do tego trzeba tworzyć warunki -: komunikację , mieszkania a przede wszystkim pracę Rozwijać też należy usługi ponad lokalne – specjalistyczną służbę zdrowia, szkoły ponad podstawowe, placówki kultury i obiekty masowego sportu i rekreacji.

Zielona Góra luty 2014                                                                                                                                                                                     Marian Kopij

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s